کوه‌زایی لارامید

کوه‌زایی لارامید (انگلیسی: Laramide orogeny) یکی از دوره‌های کوه‌زایی در غرب آمریکای شمالی بود که حدود ۸۰ تا ۷۰ میلیون سال پیش در کرتاسه پسین آغاز شده و بین ۵۵ تا ۳۵ میلیون سال پیش پایان یافت. زمان دقیق آغاز و پایان این فاز کوه‌زایی مشخص نیست. کوه‌زایی لارامید با چند مرحله حرکت و فعالیت و چند مرحله سکون و عدم فعالیت همراه بوده است. مهم‌ترین عوارض و پدیده‌های ایجاد شده توسط این کوه‌زایی شامل تغییرشکل‌ها و دگرگونی‌های عمیق بود که شواهد آن را از کانادا تا شمال مکزیک و شرقی‌ترین حد گسترش کوه‌ها که با بلک هیلز در داکوتای جنوبی شناخته می‌شود، می‌توان یافت. نام این کوه‌زایی از کوه‌های لارامی در وایومینگ گرفته شده است.

کوه‌زایی لارامید بر اثر فرورانش یک صفحه زمین‌ساختی با زاویه کم روی داده است.

منابعویرایش