کوه مارک کوهی است در در دهستان پیشکوه موگویی شهرستان فریدون‌شهر، جنوب روستای وهرگان و غرب روستای مازه وهرگان با ارتفاع ۳۵۰۱ متر. سرچشمه آب ترزه از این کوه می‌باشد.[۱] ساکنان مارک فامیل اسدی آسترکی (خمکاروند) از تیره کوشه می‌باشند. گر چه در دهه‌های آغازینِ قرن حاضر گروه‌های بسیاری از ایل بختیاری نیز همانند سایر ایل‌ها و عشایر ایران یکجانشین شدند، اما هنوز هم بخشی از اولاد خمکار، کوچ‌رو هستند. تیره کاوشه یکی از تیره‌های بزرگ و مقتدر طایفه آسترکی می‌باشد که در طول تاریخ طایفه آسترکی مقتدرانه حضوری پررنگ و چشمگیر در جریانهای درون ایلی و رهبری طایفه آسترکی داشته است و همچنین. مردان بزرگی از این تیره پا به عرصه ظهور دراین طایفه گذاشته‌اند که با خرد‌ورزی و نیک‌اندیشی باعث افتخاراتی برای طایفه آسترکی بودند.

پانویس ویرایش

  1. از کتاب دیباچه‌ای بر جغرافیای تاریخی فریدن، تألیف حمید رضا میر محمدی، چاپ نور، چاپ اول، سال ۱۳۸۰.