کوچه (فیلم کوتاه)

فیلم کوتاه

فیلم کوتاه کوچه به کارگردانی محمدرضا مصباح ، تهیه کنندگی امیرحسین مهر و نویسندگی بهمن و بهرام ارک و با بازی گلاب آدینه، نورا هاشمی، رضا کبرپور، و آذین پورزند، برنده تندیس بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سی وششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶]

کوچه
کارگردانمحمدرضا مصباح
تهیه‌کنندهامیرحسین مهر
نویسندهبهمن و بهرام ارک
بازیگرانگلاب آدینه
نورا هاشمی
رضا اکبرپور
آذین پورزند
تاریخ‌های انتشار
۱۳۹۵
زبانفارسی

منابعویرایش

  1. https://www.salamcinama.ir/news/69088/-کوچه-بهترین-فیلم-از-نگاه-تماشاگران-فیلم-کوتاه
  2. http://cinemapress.ir/news/118226/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
  3. https://www.khabargozarisaba.com/72689/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%da%86%d9%87/
  4. https://www.khabargozarisaba.com/72689/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%da%86%d9%87/
  5. https://www.irna.ir/news/83636126/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
  6. https://www.khabaronline.ir/news/1351126/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF