کوکتل (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

کوکتل نوعی نوشیدنی الکلی ترکیبی است. کوکتل همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: