کوک استاندارد

کوک استاندارد یا تنظیم استاندارد اشاره به تنظیم اولیه یک ساز تاری دارد. مشهورترین نوع این تنظیم به تنظیم EADGBE در گیتارهای ۶ سیم اشاره‌دارد که با عبارت‌هایی مشهوری چون Eddie Ate Dynamite; Good-Bye, Eddie یا Every Acid Dealer Gets Busted, Eventually با اختصاص دادن حرف اول هر کلمه از بم‌ترین تا ریزترین تار شناخته و به خاطر سپرده می‌شوند. کوک استاندارد توسط موسیقی‌دان‌ها و افراد بسیاری استفاده و به کار گرفته می‌شود و کوک‌های دیگر به عنوان تغییری نسبت به این کوک دیده می‌شوند.

کوک استاندارد گیتار.

مشهورترین کوک‌های استانداردویرایش

منابعویرایش