کویر کتابی به قلم علی شریعتی است. این کتاب مجموعه مقالات شریعتی است.

کویر
نویسنده(ها)علی شریعتی
زبانفارسی

دربارهٔ کتاب ویرایش

او نام این مقالات را کویر نامید که در مفهوم واژه «صحرا» است. این کتاب از ابعاد مختلف اهمیت دارد. کویر همچنین مکانی است که شریعتی در آن متولد و بزرگ شده‌است.[۱][۲] در واقع کویر استعاره ای است برای نشان دادن جایگاه این مرد روی زمین پس از سقوط مفهومی. کویر همچنین در جایی توسط افراد متفکر برای یک زندگی معنوی گرا انتخاب شده‌است. کویر همچنین به برخی از خاطرات شریعتی و برخی از عقاید و بینش‌های نوگرایانه وی که با زبان شاعرانه توضیح داده شده‌است اشاره می‌کند. شریعتی گاهی در داخل کتاب به نقل قول‌های دیگر عرفا و روحانیون در ادیان مختلف اشاره می‌کند. به عنوان مثال او از عین القضات همدانی به عنوان برادر یاد می‌کند و به جای مقدمه خود از یک قسمت طولانی از همدانی یاد می‌نماید. ظاهراً وقتی در شرایطی کتاب همدانی را خوانده، بسیار تحت تأثیر او قرار گرفته.[۳]

نگارش ویرایش

شریعتی نوشتن را به جای سخنرانی و تدریس ترجیح داد. همچنین وی از واژه کویریات استفاده کرد که به چیزی که از طریق آن زندگی می‌کند اشاره دارد.[۳] وی می‌گوید تقریباً هر نگارش خود را می‌توان قطعه ای از وجود او دانست.[۴]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  1. Ali Rahnema (2000). An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati. I.B.Tauris. p. 144. ISBN 1-86064-552-6.
  2. Hamid Naseem (2001). Muslim Philosophy: Science and Mysticism. Sarup & Sons. p. 291. ISBN 9788176252300.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ Abdollah Vakili (1991). Ali Shariati and the mystical tradition of islam. Institute of Islamic studies, McGill University. pp. 30–37.
  4. Farhad Sasani (2005). "Stylistic analysis of desert, By Ali Shariati". Human sciences. p. 161-178.