کیت اسنیکت

کیت اسنیکت یا ربکا هندلر یک شخصیت واقعی در مجموعه ماجراهای بچه‌های بدشانس است. شخصیتی مثبت در گروه وی اف دی. طبق گفته خود او زمانی انشعاب رخ داد که او ۴ ساله بود.

نسبت‌هاویرایش

کیت اسنیکت خواهر جک اسنیکت یا جک هندلر و لمونی اسنیکت یا دنیل هندلر در مجموعه‌است. او همسر دیویی دینومان است و در کتاب آخردپایان از دیویی بچه‌ای می‌آورد و نام او را بئاتریس می‌گذارد. در کتاب آخر [پایان] متوجه میشویم که کیت و کنت الاف ماجرای عاشقانه ناموفقی در گذشته داشتند. کیت به علت خلافکاری و قتل های بی رحمانه کنت الاف از او جدا می شود با این حال کنت الاف مدعی است که همچنان کیت عزیزش را دوست دارد.

حضور در وی اف دیویرایش

کتاب یازدهم:غار غم‌انگیزویرایش

در کتاب یازدهم وقتی بچه‌ها در زیر دریایی کویکگ می‌روند و با کاپیتان ویدرشینز و فیونا رو به رو می‌شوند نامی از کیت در نامه‌ای برده می‌شود و در آخر همان کتاب کیت اسنیکت خودش با یک تاکسی پیش بچه‌های بودلر می‌آید و آنها را سوار تاکسی می‌کند.

کتاب دوازدهم:خطر ما قبل آخرویرایش

در کتاب دوازدهم از ادامه تاکسی سواری کیت بچه‌ها را به یک سفره صبحانه دعوت می‌کند و در این حین واقعیت‌هایی دربارهٔ وی اف دی را به بچه‌ها می‌گوید. همین‌طور می‌گوید که باردار است. در ادامه می‌فهمیم او به‌دنبال کاپیتان ویدرشینز به دریاها می‌رود.

کتاب سیزدهم:پایانویرایش

در کتاب آخر کیت به جزیره پایان همراه با یک مکعب عظیم از کتابها می‌آید اما بقدری مجروح و خسته و درمانده‌است که نمی‌تواند از آن مکعب پایین آید مگر در آخر کتاب که کنت الاف او را پایین می‌آورد تا او را زایمان کند و کنت الاف قبل از تولد بچه ی کیت در کنار اومد میمیرد. دختر کیت به دنیا می‌آید و نام او را بئاتریس می‌گذارد و بئاتریس دینومان به عنوان آخرین دینومان، رئیس بعدی قرارگاهشان یعنی هتل دینومان می‌شود

منابعویرایش

  • کتاب خطر ماقبل آخر فصل اول و دوم
  • کتاب پایان فصل پنجم تا دوازدهم
  • کتاب غار غم‌انگیز فصل آخر