کیسه‌ماهیان

تیره‌ای از گربه‌ماهی

کیسه‌ماهیان (نام علمی: Bagridae) خانواده‌ای از ماهی‌ها هستند.

ماهیان این خانواده دارای بدنی لخت و به‌طور متعادل دراز و کشیده‌اند، غشای برانشی آزاد است. باله پشتی در ابتدای ناحیه پشتی و دارای شعاع سوزنی است. دارای باله چربی و باله مخرجی آنها کوتاه یا متوسط است.

باله شکمی معمولاً با یک شعاع سوزنی و ۵ شعاع نرم در ناحیه شکمی دیده می‌شود. هم در فک‌ها و هم در حلق دارای دندان می‌باشند. در فک بالا واجد سبیلک و گاهی اوقات در فک پائین یک یا دو جفت سبیلک دارد.

استخوان رجلی خارجی آشکار و رجلی میانی کوچک و فرامیانی توسعه یافته‌است. کیسه شنا آزاد، دراز و یک قسمتی است. سطح بدن از مایع زردرنگی پوشیده شده که سمی است و این مایع زردرنگ سمی روی باله‌ها هم دیده می‌شود. ماهیان این خانواده رنگ آمیزی بدنشان را تغییر می‌دهند. این ماهیان از حشرات خشکی که در آب می‌افتند، تغذیه می‌کنند.

منابعویرایش

*Nelson, Joseph S. (2006). Fishes of the World. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-25031-7.
  1. Ferraris, ‎Carl J., Jr. (2007), "Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types", Zootaxa, 1418, p. 1–628