باز کردن منو اصلی

واژه کیفیت به معنای چگونگی است که معادل فارسی آن چونی است.

در فلسفه و در نظریه شناخت منظور از کیفیت"' ، چگونگی یک چیز است. مثال: خواص کمی یا خواص کیفی یا چونی.

در زمینه‌های اقتصادی: مرغوبیت و مطلوبیت: مجموعه ویژگی‌های یک کالا و عرضه‌کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث می‌شوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود.

در زمینه‌های اجتماعی و فردی: شایستگی، صلاحیت، لیاقت – شایستگی و لیاقت یک شرکت و فراورده‌هایش برای ورود و دوام و پیشرفت در بازار.

صفت نسبی این واژه «کیفی» و جمع آن «کیفیت‌ها» و گهگاه «کیفیات» است. به اصطلاح «کم و کیف» در فارسی چندوچون گفته می‌شود. کیفیت در مقابل کمیت (چندی) نیز قرار دارد. چگونگی و ماهیت یک پدیده یا شئی را کیفیت شئی یا پدیده مینامند و همچنین محتوا نیز شامل کیفیت می‌باشد. "'کیفیت "' در فیزیک به معنی غیرقابل اندازه‌گیری است.

مفهوم کیفیتویرایش

{کیفیت } یک محصول یا خدمت همان چیزی است که مشتری طلب می‌کند. اگر محصول یا خدمت ارائه شده در جنبه‌هایی خاص، کیفیت بسیار بالایی داشته باشد، اما مشتری بدان نیاز نداشته باشد، تنها هزینه‌ای است که پرداخته شده ولی ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده‌است. در نگاه نوین به{ کیفیت} می‌توان گفت: کیفیت ضرری است که از لحظه ورود محصول به بازار به وجود می‌آید. این تعریف در نگاه اول نامفهوم به نظر می‌آید اما یک محصول زمانی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد نماید که خواسته‌های مشتریان را برآورده سازد. در فرایندهای تولیدی کیفیت در مقابل پراکندگی قرار می‌گیرد. به صورتی‌که برای دستیابی به یک فرایند با کیفیت باید پراکندگی فرایند تا حد امکان کاهش دهیم. توجه به این نکته ضروری است که کاهش پراکندگی گام دوم بهبود یک فرایند می‌باشد. در گام اول می بایست تا میانگین فرایند را در کنترل خود درآورده و از تولید محصولات حول میانگین اطمینان حاصل کنیم. برای کنترل یک فرایند و دستیابی به یک فرایند با کیفیت مدل‌ها و تئوری‌های فراوانی ارائه شده و برای هر کدام از این مدل ها، ابزارهای کنترلی ایجاد شده که به وسیله آن‌ها می‌توانیم کیفیت فرایند را زیر نظر بگیریم. کیفیت فرایند

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پانویسویرایش