کیمبری از اقوام سلتی یا ژرمن بودند که همراه با توتنها و آمبروسها، امپراطوری روم را در پایان سده دوم پیش از میلاد تهدید کردند.

مسیر مهاجرت توتن‌ها و کیمبری

منابع تاریخی خاستگاه اصلی این قوم را در شبه جزیره ژوتلند (گوت لند) در دانمارک نشان می‌دهد که در طول دوران باستان به شبه جزیره کیمبری‌ها معروف بوده است.[۱]

منابع ویرایش

  1. References to modern discussions in W. Pohl, Die Germanen, 2000, p. 89.

Wikipedia contributors، «Cimbri،» Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cimbri&oldid=285470024 (accessed April ۲۲، ۲۰۰۹).