کینتوکور

(تغییرمسیر از کینه توکور)

کینِـتوکور (انگلیسی: Kinetochore‎؛ ‏ تلفظ انگلیسی: ‎/kɪˈnɛtəkɔːr/‎؛ ‏ ‎/-ˈntəkɔːr/‎) یک ساختار پروتئینی است که روی کروماتید‌ها قرار دارد؛ جایی که رشته‌های دوک تقسیم هنگام تقسیم سلولی برای کشیدن کروماتیدهای خواهری به سمت خود به آن متّصل می‌شوند.

تصویری از یک سلول انسانی که ریزلوله‌ها را به رنگ سبز، کروموزوم‌ها را به رنگ آبی و کینتوکورها را به رنگ صورتی نشان می‌دهد.

منابعویرایش