گارد جمهوری‌خواه

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

گارد جمهوری‌خواه گاهی اوقات به عنوان نگهبان ملی نامیده می شود، یک سازمان دولتی یک کشور (اغلب جمهوری ) است که معمولا برای محافظت از رئیس دولت و دولت و به همین ترتیب اغلب مترادف با گارد ریاست جمهوری است. این اصطلاح از واحد اصلی ژاندارمری فرانسه گرفته شده است. چندین کشور دیگر این اصطلاح را نیز به تصویب رسانده اند و واحدهای محافظتی فعال دارند.

گارد جمهوریخواه فرانسه

واحدهای گارد جمهوری‌خواه فعالویرایش

گاردهای جمهوری خواه سابقویرایش

  •   گارد جمهوری‌خواه عراق (از بین رفته)
    • گارد ویژه جمهوری‌خواهان عراق - یک نیروی نظامی که از گارد جمهوریخواه تشکیل شده بود و به حفاظت از صدام حسین متهم شده است.
    • فداییان صدام – نیروی شبه نظامی ای که وفادار به صدام حسین بود.
  •   گارد ملی جمهوری‌خواه ایتالیا (از بین رفته)
  •   گارد جمهوری‌خواه پرو (از بین رفته)

منبعویرایش