گازرگاه هرات

گازرگاه هرات، معروفترین محل در هرات است. برخی برآنند که گازرگاه در اصل کارزارگاه بوده، زیرا در جنوب آرامگاه پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری، میدان پهناوری است که میدان جنگ بوده و هراتیان در این میدان از شهر دفاع کرده‌اند.‌‌ گازرگاه بسیار به شهر هرات نزدیک است.

آرامگاه پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری

منابعویرایش