گالری هنری دانشگاه یل

مرکز هنرومطالعات بریتانیایی دردانشگاه یال:نیوهاون(۷۷–۱۹۶۹)ویرایش

ساختمان این مرکز هنری برای گردآوری ونمایش تابلوهای نقاشی ،مهر، چاپ ،تمبروکتاب اختصاص داده شده‌است. بنای اصلی از یک اسکلت بتون مسلح تشکیل یافته‌است ودیوارها از پانل‌های غیرباربری است که در سطح خارجی با ورق‌های فولادی ضدزنگ پوشیده شده‌اند و در داخل از پوشش چوب بلوط سفید استفاده شده‌است. در تمام سطح پشت بام نورگیرهایی با حالت بخصوصی طراحی شده‌اند که علاو بر ایجاد روشنایی طبیعی اجزای تأسیسات، جریان هوا نیز از طریق آن‌ها به گردش در می‌آید. بقیه تأسیسات خدماتی، در صفحه‌های دیوار‌های مجوف قرار گرفته‌است.[۱]

منابعویرایش

  1. تحلیل آثاراندیشه هاودیدگاه‌های لویی کان/نوشته رومالدوجورگولا/ترجمه عبدالله جبل عاملی/صفحه71
  • تحلیل آثاراندیشه هاودیدگاه‌های لویی کان/نوشته رومالدوجورگولا/ترجمه عبدالله جبل عاملی/صفحه۷۱