باز کردن منو اصلی

گام می‌تواند به موارد زیر اطلاق شود: