گام کولی به یکی از چندین گام موسیقایی اشاره دارد که به دلیل وابستگی آنها به موسیقی رومانیایی یا موسیقی کولی، اینگونه نامگذاری شده است:

  • گام هارمونیک مضاعف (ماژور)، حالت پنجم مینور مجارستانی یا مینور هارمونیک مضاعف که به گام بیزانسی نیز معروف است. [۱]
  • گام مینور مجارستانی، همچنین به عنوان گام مینور هارمونیک مضاعف نیز شناخته می شود.
  • گام فریجیه‌ای نمایان ، همچنین به عنوان‌های فریجیه‌ای یا یهودی، کولی اسپانیایی یا فریجیه‌ای اسپانیایی نیز شناخته می‌شود. [۲]
  1. "Flamenco Guitar Modes and Gyspsy (sic) Guitar Scales", Flamenco-Guitars.com.
  2. "Spanish Guitar Scales - TAB, Diagrams, Notation & Info". 23 February 2012.