گاندی جایانتی

گاندی جایانتی Gandhi Jayanti زادروز کرمچند گاندی است که هر ساله در هندوستان در تاریخ دوم اکتبر این روز را جشن می‌گیرند. این روز یکی از تعطیلات رسمی سراسری هند است.

گاندی جایانتی
برپایی توسط هند
اهمیتHonours Mohandas Karamchand Gandhi's نقش در جنبش استقلال‌طلبی هند.
مراسمCommunity, historical celebrations.
تاریخ۲ اکتبر
زمان بعدیDid not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.
مرتبط بهInternational Day of Non-Violence
روز جمهوری هند
روز استقلال

منابعویرایش