محورِ زمان یا خط زمانی یا تسلسل زمانی یا گاه‌شمار یا گاه‌نما یا تایم لاین (به انگلیسی: Timeline) راهی برای نمایش فهرستی از وقایع به ترتیب زمان است. کارکرد آن، دسته‌بندی اطّلاعات به صورت گرافیکی ست و اهمیّت آن در نشان دادن ترتیب زمان است. دلیل معادل‌های مختلف Timeline در فارسی، کاربردهای آن در علوم و امور مختلف است. مثلاً، تسلسل زمانی در تعلیم و تربیت استفاده می‌شود تا به دانش آموزان و پژوهشگران کمک کند تا وقایع و روند یک موضوع خاص را در یابند. آن‌ها اغلب برای نمایش دوره‌های زمانی بین دو رویداد استفاده می‌شدند. گاهی تایم لاین به عنوان «پروژه مصنوعی» نیز شناخته می‌شود.

یک نمونه تسلسل زمانی

کاربردها ویرایش

تاریخ ویرایش

برای نمایش زندگی‌نامه کاربرد دارد.

علوم طبیعی ویرایش

مدیریت پروژه ویرایش

برای کنترل پروژه نیز کاربرد دارد و به کمک آن می‌توان روند رشد و تغییر پروژه را مشخص کرد.

منابع ویرایش