گائولایترها یا گولایترها (به آلمانی: Gauleiters) رهبران حزبیِ یک شاخهٔ منطقه‌ایِ حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا رئیس یک «گائو» (به ژرمنی: Gau) بودند. گائولایتر دومین مقام عالی‌رتبهٔ شبه‌نظامی حزب بود که فقط رایشسلایتر و پیشوا (فوهرر) از آن بالاتر قرار داشت. در جریان جنگ جهانی دوم، رتبهٔ گائولایتر تنها با انتصاب مستقیم آدولف هیتلر اعطا می‌شد.

یواخیم اگلینگ، گائولایتر ایالت زاکسن-آنهالت

منابع ویرایش

Gauleiter ویکی انگلیسی