گربه روی شیروانی داغ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گربه روی شیروانی داغ نمایشنامه‌ای از تنسی ویلیامز است.

گربه روی شیروانی داغ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد: