گرتنا گرین

گرتنا گرین (به انگلیسی: Gretna Green) نام دهکده‌ای در جنوب اسکاتلند در نزدیکی مرز انگلستان است که در گذشته از شهرت فراوانی برخوردار بود و علت آن، وجود آهنگری‌ای در این دهکده بود که آن دسته از زوج‌های انگلیسی‌ای که از نظر قانونی و به لحاظ سنی برای ازدواج با یکدیگر در داخل خود انگلستان مشکل داشتند به آنجا می‌رفتند و آهنگر، فارغ از تشریفات قانونی معمول، آنها را به ازدواج یکدیگر در می‌آورد.

آهنگری معروف گرتنا گرین

انجام این کار که خود به یک سنت بدل شده بود از ۱۷۵۴ تا ۱۹۴۰ ادامه داشت اما پس از آن چنین ازدواج‌هایی غیرقانونی اعلام شد.

منابع

Adrian Room (1992), An A to Z of British Life (Third (updated and revised) impression ed.), Oxford University Press, p. p.154, ISBN 0-19-431144-9