گرجی‌دوست

بخشی از نوشتارهای فرهنگ گرجی

اساطیر
آشپزی
ادبیات
پوشاک
تاریخ
جشن‌ها
تئاتر
خط
خوشنویسی
رسانه‌ها
رقص
زبان
سینما
مذهب
گاه‌شماری
معماری
موسیقی
میراث فرهنگی
ورزش
هنر
گرجی‌دوست

Martvili.jpg

گرجی‌دوست یا کارْتْوِلُفیلْ (به گرجی: ქართველოფილი) به اشخاص غیر گرجی گفته می‌شود که نسبت به گرجی‌ها، فرهنگ آنان، زبان آنان، تاریخ آنان، کشور آنان و به طور کلی نسبت به تمام موارد مربوط به مردم گرجی از قبیل خط، خوشنویسی، ادبیات، رقص، موسیقی، هنر، سینما و ... علاقمند باشند.

گرجی‌دوستان برجسته

منابع