باز کردن منو اصلی

گرو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • گرو (بم)، روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بم استان کرمان
  • گرو (بندرعباس)، روستایی در دهستان گهره بخش فین شهرستان بندرعباس استان هرمزگان
  • گرو (خوشاب)
  • گرو (رودان)
  • گرو (سبزوار)، روستایی در دهستان کوه همائی بخش روداب شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی
  • گرو (کلات)، روستایی در دهستان کبودگنبد بخش مرکزی شهرستان کلات استان خراسان رضوی
  • گرو (ممسنی)
  • گرو (میناب)، روستایی در دهستان سندرک بخش سندرک شهرستان میناب استان هرمزگان
  • گرو (نهبندان)، روستایی در دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی