گروه ارتش ب

گروه ارتش ب (Heeresgruppe B) عنوان سه گروه ارتش آلمان بود که در طول جنگ جهانی دوم در عملیات شرکت داشتند.

Army Group B
Heeresgruppe B
فعالاکتبر ۱۹۳۹ - ژوئن ۱۹۴۱
ژوئیه ۱۹۴۲ - فوریه ۱۹۴۳
ژوئیه ۱۹۴۳ - آوریل ۱۹۴۵
کشور آلمان نازی
نشان
نشان شناساییOberbefehlshaber Heeresgruppe.svg

منابعویرایش