باز کردن منو اصلی

گرگانی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گرگانی (گرگان + ی نسبت) ممکن است در یکی از این معانی به کار رود: