گرگ‌ومیش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گرگ‌ومیش به حالتی بین تاریکی و روشنی هوا گفته می‌شود و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: