گرینویچ

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

واژه گرینویچ بیشتر به ساعت هماهنگ جهانی یا منطقه گرینویچ (ناحیه) اشاره دارد ولی ممکن است به یکی از مفاهیم زیر نیز اشاره داشته باشد.


مکان ویرایش

سایر موارد ویرایش