گزارش صبحگاهی (پزشکی)

گزاش صبحگاهی یکی از جلسات آموزشی در بیمارستان‌های آموزشی است که به منظور ارائه گزارش از بیماران بستری شده و اقدامات انجام‌شده توسط پزشکان مستقر در بیمارستان در کشیک قبلی تشکلیل می‌شود. به‌طور معمول بیشتر گروه‌های آموزشی به‌طور مستقل جلسات گزارش صبحگاهی خود را برگزار می‌کنند که معمولاً اساتید صاحب‌نظر گروه در جلسات حضور داشته و دربارهٔ اقدامات انجام شده اظهار نظر کرده و مطالب آموزشی را ضمن آن به دانشجویان منتقل می‌کنند. به‌طور معمول مسئول اجرایی برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی با دستیار ارشد گروه بوده و جلسات به وسیله یکی از استادان گروه اداره می‌شود. معمولاً در هر جلسه ۳ تا ۴ بیمار منتخب از بیماران بستری شده در کشیک قبلی معرفی می‌شوند. به‌طور معمول معرفی اولیه بیمار بر عهده کارورزان بوده که در ادامه دستیاران نکات تکمیلی را به معرفی اضافه می‌کنند. اساتید حاضر در جلسه به منظور آموزش پرسش‌هایی را از کارورزان یا دستیاران پرسیده و نکات موردنظر خود را بیان می‌کنند.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش