گزارش موردی

گزارش مورد1 یکی از انواع مقالات پزشکی است که در آن پژوهشگر مورد نادری را که حاوی نکات تازه و مبهم است را در قالب پژوهش توصیفی گزارش می‌کند. گزارش‌های موردی ابزارهايي ارزشمند برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها و اطلاعات جدید در یک مورد نادر، شاغلين حرف پزشكي مي‌باشند. گزارش موردها معمولاً شامل علایم و نشانه‌های بالینی، نتایج آزمایش‌های انجام شده و تشخیص احتمالی ارائه شده و نهایتاً پیگیری و سرانجام آن مورد خاص، تا بررسيهاي آسيب شناختي و رويكردهاي تشخيصي غيرمعمول متغير مي باشد.

گزارشهاي مورد موجب افزايش آگاهي نسبت به شرايط غير معمول مي شوند و راههاي فرعي براي رسيدن به مفاهيم باليني را مي‌گشايند. آنها تفكر در شرايط اضطراري را تقويت نموده، روند آنرا به فراتر از طبابت استاندارد و گزينه‌هاي شناخته شده گسترش مي‌دهند. در واقع نوشتن گزارش مورد و انتشار آن در مجلات پزشكي معتبر، راهي براي انتقال اطلاعات و تجربيات جالب و نادر يك پزشك به ديگر محققين مي باشد.

گزارشهاي مورد، بر نتايج بدست آمده از وقايعي ثبت شده‌ استوار هستند و در نقش يك پايگاه اطلاعاتي، حاوي راه حلهاي جايگزين براي متخصصين مي‌ باشند. اين مقالات، مرجعي براي تشخيصهاي افتراقي و رويكردهاي درماني ناشايع مي باشند و پزشكان را در امر تشخيص و درمان ياري مي‌رسانند. تعداد گزارشهاي موردي كه از سال 1996 تاكنون در پايگاه اطلاعاتي مدلاين ثبت گرديده، بيش از 000/140 مورد مي‌باشد.

نوشتن گزارش مورد با هدف چاپ در مجلات، يكي از بهترين راههاي شروع به نوشتن مقالات علمي پزشكي است، زيرا گزارشهاي مورد معمولاً حاوي نكات جالبي هستند كه علاقه خوانندگان را به خود جلب مي نمايند و اگر درست انتخاب و تهيه شوند، احتمال چاپ شدن آنها زياد است. به طور كلي در مقايسه با ساير انواع مقالات، زمان كمتري براي آماده سازي يك گزارش مورد نياز است.

انواع گزارش‌های موردیویرایش

گزارش‌های موردی معمولاً در قالب‌های زیر ارائه می‌شود.

  • ارتباط غیرمعمول بین علایم و بیماری
  • اتفاق نامعمول در طی روند درمان
  • یافته‌هایی که به توجیه بیماری‌زایی یک بیماری خاص کمک می‌کند
  • یافته‌های نامعمول و یکتا در یک بیماری خاص
  • روش‌های درمانی خاص به کار گرفته شده
  • پاسخ‌های غیرمعمول و عوارض درمانی دارویی خاص

انتشارویرایش

معمولاً همه مجلات علمی پژوهشی گزارش موردها را چاپ می‌کنند با این حال مجلات زیادی وجود دارد که به‌طور اختصاصی فقط به چاپ گزارش‌های مورد می‌پردازند. در ادامه به بررسي چگونگي انتخاب مورد، ساختار گزارش مورد و تنظيم مقاله گزارش مورد می پردازیم.

پانویسویرایش

1. case report