گزاره

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

به جمله‌ای خبری که در حال حاضر یا آینده، دارای ارزش درست یا نادرست (راست یا دروغ) باشد، گزاره می‌گوئیم. جمله‌های پرسشی، امری، عاطفی (بیان احساسات) گزاره محسوب نمی‌شوند.

گزاره کاربردهای زیر را دارد: