گل‌چیچک خاتون (ترکی عثمانی: گلچیچک خاتون؛ ح. ۱۳۳۵ – ؟) همسر مراد یکم سلطان امپراتوری عثمانی و مادر بایزید یکم بود.

گلچیچک خاتون
زادهح. ۱۳۳۵
درگذشته؟
بورسا
آرامگاه
همسر(ان)مراد یکم
فرزند(ان)بایزید یکم
یحیی بیگ

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش