باز کردن منو اصلی

گناهان کبیره (کتاب)

گناهان کبیره کتابی از سید عبدالحسین دستغیب که در آن به بررسی گناهان کبیره از نظر اسلام می‌پردازد. روش او بررسی گناهان از نظر قرآن و روایات اهل بیت پیامبر اسلام است. دستغیب کبائر را به منصوصه و غیرمنصوصه تقسیم می‌کند. ۴۰ گناه کبیره منصوصه را در ۴۰ قسمت ذکر می‌کند. بخش دوم کتاب (باب دوم) را به کبائر غیرمنصوصه اختصاص یافته که شامل ۳ فصل است.

اطلاعات چاپویرایش

کتاب در دو جلد به قطع وزیری به چاپ رسیده که هر جلد حدود ۴۵۰ صفحه دارد.

پانوشت‌هاویرایش