گناهان کبیره (کتاب)

گناهان کبیره کتابی از سید عبدالحسین دستغیب که در آن به بررسی گناهان کبیره از نظر اسلام می‌پردازد. روش او بررسی گناهان از نظر قرآن و روایات اهل بیت پیامبر اسلام است. دستغیب کبائر را به منصوصه و غیرمنصوصه تقسیم می‌کند. ۴۰ گناه کبیره منصوصه را در ۴۰ قسمت ذکر می‌کند. بخش دوم کتاب (باب دوم) را به کبائر غیرمنصوصه اختصاص یافته که شامل ۳ فصل است.

اطلاعات چاپویرایش

کتاب در دو جلد به قطع وزیری به چاپ رسیده که هر جلد حدود ۴۵۰ صفحه دارد.

پانوشت‌هاویرایش