گناه نخستین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گناه نخستین به نخستین گناه آدم اشاره دارد؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: