گنداب

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گندآب به آبی گفته می‌شود که بر اثر بارش و یا... در محلی جمع شده و پس از مدتی گندیده بدبو،بد رنگ و بد مزه میشود.

گنداب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: