گنو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گنو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستا

رایانش

پروانه‌های انتشار

دیگر