گنیس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گنیس می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد

  1. گنیس گنَیس نوعی سنگ دگرگونه دانه‌درشت است.
  2. گنیس دهستانی در استان بیسکای اسپانیا است.