گوتیک

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

گاتیک یا گوتیک (به اختصار گوت یا گات) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فرهنگ و زبان ویرایش

فیلم ویرایش

هنر و معماری ویرایش

رمانتیسیسم ویرایش