گویان‌ها یا گویاناز (انگلیسی: The Guianas) منطقه‌ای در شمال‌غربی قاره آمریکای جنوبی است که سه قلمرو زیر را در خود جای داده‌است:

نقشه سیاسی گویان‌ها که منطقه گویان در ونزوئلا (گویان اسپانیای پیشین) و گویان برزیل (گویان پرتغال پیشین) را در بر می‌گیرد.

در مفهوم وسیع‌تر، گویان‌ها ممکن است شامل مناطق زیر نیز شود:

منابع ویرایش