گیرک (holdfast) ساختار ریشه‌مانندی است که ارگانیزم‌های ناجنبنده آبزی را به سنگ و کف دریا لنگر می‌کند.

یک جلبک دریایی که با گیرک به سنگ چسبیده است.

پایه بسیاری از جلبک‌های دریایی به وسیله گیرک به جسم جامد غوطه‌ور در آب متصل شده‌اند. دیگر جانداران گیرک‌دار عبارتند از لاله‌وشان ساقه‌دار، مرجانیان کف‌زی و اسفنج‌های دریایی.

منابعویرایش

  1. Eocrinoid
  2. Carbonate hardgrounds