گیلبرت الیوت

دیپلمات بریتانیایی

سر گیلبرت الیوت-موری-کینیموند، ارل اول مینتو، (زاده آوریل ۱۷۵۱، ادینبورگ- مرگ، ژوئن ۱۸۱۴ استیونج)، دیپلمات و سیاستمدار انگلیسی بود.

الیوت از ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۶ نایب السلطنه موقت انگلیس و کورسیکا بود و بین ژوئیه ۱۸۰۷ و ۱۸۱۳ فرماندار کل هند بریتانیا شد.

منابعویرایش