گیلعاد

نام کوچک مردانه (גִּלְעָד)

گیلعاد (عبری: גלעד) یک نام کوچک عبری برای مردان است. افراد سرشناس با این نام از این قرارند: