باز کردن منو اصلی

یادداشت شفاهی (انگلیسی: Note verbale) نامه‌ای است که به نماینده سیاسی یا وزارت خارجه دولت طرف یادداشت تسلیم می‌شود و با اینحال صفت شفاهی دارد.این یادداشت به مهر دولت ممهور نمی‌شود و به‌همین جهت این یادداشت در واقع وسیله‌ایست برای تثبیت و تصریح آنچه که شفاهاً گفته می‌شود و به‌همین جهت به‌جای مذاکرات شفاهی یا در جوار آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و گاهی نیز به‌منظور آنکه خلاصه‌ای از مذاکرات شفاهی دردست باشد، تنظیم می‌گردد.

منابعویرایش