یاران حلقه (گروه)

یاران حلقه نام گروهی نه نفره در مجموعه کتاب های ارباب حلقه‌ها نوشته جی. آر. آر. تالکین، برای نابودی حلقه یگانه عازم کوه نابودی می شوند. از جمله اعضای گروه فرودو بگینز، پرگرین توک، مری، سام، آراگورن، گیملی، لگولاس، گندالف و برومیر می باشند.

منابع ویرایش