یان هویی (۴۸۱–۵۲۱ قبل از میلاد) فیلسوف چینی و بهترین شاگرد کنفسیوس در میان دوازده شاگرد او محسوب می‌شود. یان هویی همچنین در زمره مقدسین معبد کنفسیوس می‌باشد. معبد دیگری در شهر کنفو به نام او ساخته شده‌است.

تصویر یان هویی.

منابعویرایش

  • 孔繁银 (Kong Fanyin) (2002), 曲阜的历史名人与文物 (Famous people and cultural relics of Qufu's history), 齐鲁书社 (Jinlu Shushe), ISBN 7-5333-0981-2