یزید بن ابی‌سفیان

یزید بن ابوسفیان در فتح مکه مسلمان شد. در دوران ابوبکر، در دفع فتنه اهل ردّه شرکت جست و سپس در قسطنطنیه به نبرد مشغول شد. پس از شکست حکومت قسطنطنیه از مسلمانان، عمر وی را به عنوان حاکم شام منصوب نمود. عمر، بعدها فلسطین را نیز به منطقه زیر دست او افزود. یزید در سال ۲۱ قمری درگذشت و برادرش معاویه حاکم شام و فلسطین گردید.

منابعویرایش

  • بامداد اسلام، عبدالحسین زرّین کوب، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲
  • تاریخ خلفا، رسول جعفریان، تهران: قلم، ۱۳۷۱