یزید بن ابی‌سفیان

(تغییرمسیر از یزید بن ابی سفیان)

یزید بن ابوسفیان در فتح مکه مسلمان شد. در دوران ابوبکر، در دفع فتنه اهل ردّه شرکت جست و سپس در قسطنطنیه به نبرد مشغول شد. پس از شکست حکومت قسطنطنیه از مسلمانان، ابوبکر وی را به عنوان حاکم شام منصوب نمود. عمر، بعدها فلسطین را نیز به منطقه زیر دست او افزود. یزید در سال ۲۱ قمری درگذشت و برادرش معاویه حاکم شام و فلسطین گردید.

منابعویرایش

  • بامداد اسلام، عبدالحسین زرّین کوب، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲
  • تاریخ خلفا، رسول جعفریان، تهران: قلم، ۱۳۷۱