ین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ین یکای پول کنونی ژاپن است.

همچنین ین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد: