یَهُوشافاط پسر اَسا پادشاه یهودا از پادشاهان ذکر شده در کتاب مقدس است.[۱] و یهوشافاط سی و پنج ساله بود که آغاز سلطنت نمود و بیست و پنج سال بر اورشلیم حکومت کرد. اسم مادرش عُزوبَه دختر شِلحی، بود.[۲] پس از یهوشافاط پسرش یَهُورام جانشین وی گردید.[۳]

پانویسویرایش

  1. پادشاهان22:41
  2. پادشاهان22:43
  3. پادشاهان22:50

منابعویرایش

  • گلن، ویلیام؛ مرتن، هنری (۱۳۷۹). کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. ترجمهٔ فاضل همدانی. اساطیر. شابک ۹۶۴-۳۳۱-۰۶۸-X.