یواس‌اس لینچ (۱۷۷۶)

یواس‌اس لینچ (۱۷۷۶) (به انگلیسی: USS Lynch (1776)) یک کشتی بود که طول آن not known بود.

یواس‌اس لینچ (۱۷۷۶)
پیشینه
مالک United States Navy First Navy Jack
به دست آورده شده: ۲۶ ژانویه ۱۷۷۶
مشخصات اصلی
گنجایش: not known
درازا: not known
پهنا: not known
آبخور: not known

منابع ویرایش