یواس‌اس لی (۱۷۷۵)

یواس‌اس لی (۱۷۷۵) (به انگلیسی: USS Lee (1775)) یک کشتی بود.

یواس‌اس لی (۱۷۷۵)
پیشینه
مالک United States Navy ensign
به دست آورده شده: ۱ اکتبر ۱۷۷۵
مشخصات اصلی
وزن: ۷۴ تن بزرگ (۷۵ تن)

منابع ویرایش